LEI 1953 DE 29 DE OUTUBRO DE 2013.

"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ENTIDADE QUE MENCIONA”

1953