LEI Nº 403, DE 02 DE AGOSTO DE 1978

DISPOE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ILICINEA

Lei nº 403 de 02.08.78